Πέμπτη, 17 Νοεμβρίου 2011

Σχετικά με την αυριανή άσκηση: e- mail σε φίλο με σκοπό να τον πείσουμε να μάθει Ελληνικά


  • Το είδος κειμένου που μας ζητάει η άσκηση για αύριο είναι επιστολή στην ιδιαίτερη μορφή της επιστολής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, e-mail. 

  •          Οι παρακάτω σημειώσεις θα σας βοηθήσουν στη μορφή και στη δομή του κειμένου σας.
  • όποιος έχει γράψει το κείμενό του, δε χρειάζεται να αγχώνεται, αν διαπιστώσει ότι κάποια πράγματα (μορφή, δομή, περιεχόμενο) τα έχει συντάξει με διαφορετικό τρόπο.    

Σχετικά με τις επιστολές

Α.    Οι επιστολές 
Στις μέρες μας, παρά τα σύγχρονα μέσα επικοινωνίας (τηλέφωνο, ραδιόφωνο, τηλεόραση, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο), η επιστολή εξακολουθεί να είναι σπουδαίο μέσο συνεννόησης. Έπειτα, έχει ιδιαίτερη σημασία και μεγάλη δύναμη, γιατί σ’ αυτή φαίνεται ο χαρακτήρας και η σκέψη εκείνου/ης που τη γράφει.
·        Ανάλογα με την επικοινωνιακή περίσταση,
οι επιστολές χωρίζονται σε:  α) τυπικές-επίσημες, β) φιλικές.Β. Τα  μέρη μιας επιστολής (Η δομή μιας επιστολής)
Χωροχρονικό πλαίσιο αναφοράς, η προσφώνηση, το περιεχόμενο της επιστολής (κύριο μέρος) η επιφώνηση, υπογραφή

Γ.  Αφηγηματικά χαρακτηριστικά μιας επιστολής

Η προσφώνηση, η επιφώνηση, το περιεχόμενο, το ύφος, η γλώσσα μιας επιστολής
προσδιορίζονται από ορισμένες παραμέτρους, που είναι:
* τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του αποστολέα και του/της παραλήπτη/ριας
(ηλικία, θέση, επάγγελμα, αξίωμα, μόρφωση, προσωπικότητα, συναισθήματα),
*  το σκοπό και το χρόνο συγγραφής της επιστολής,
*  τη σχέση μεταξύ πομπού και δέκτη.

Δ.  Το ύφος της επιστολής
Όλα τα είδη των επιστολών πρέπει να χαρακτηρίζονται από:
συντομία, σαφήνεια, απλότητα, φυσικότητα, ακρίβεια, ευπρέπεια, λεπτότητα, ευγένεια.

Ε. Κοινά χαρακτηριστικά (δομή) και διαφορές επιστολών (περιεχόμενο, ύφος)
Σε όλα τα είδη επιστολών παρατηρούνται
 κάποια κοινά χαρακτηριστικά γνωρίσματα,
κυρίως σε σχέση με τη δομή της (ημερομηνία, προσφώνηση, περιεχόμενο, επιφώνηση).

Εκτός από το θεματικό περιεχόμενο,
εκείνο που διαφοροποιείται είναι κυρίως το ύφος, το οποίο καθορίζεται από την επικοινωνιακή περίσταση της κάθε επιστολής.

Ακόμα και στην περίπτωση που τηρείται ο παραπάνω όρος σχετικά με το ύφος της επιστολής, απομένουν μεγάλα περιθώρια να διαφοροποιηθεί μια επιστολή από μια άλλη: ευχάριστη, δυσάρεστη // χαμηλόφωνη, ενθουσιώδης κ.ά.

ΣΤ. Είδη επιστολών
Τα ενδιαφέροντα του κάθε ατόμου, οι πολλαπλές ανάγκες της ζωής και οι κοινωνικές συνθήκες συντέλεσαν στο να δημιουργηθούν διάφορα είδη επιστολών.

Τα πιο συνηθισμένα απ’ αυτά είναι:
1. Οι επιστολές κοινωνικού περιεχομένου (π.χ. οικογενειακές, φιλικές, αισθηματικές, αγγελτικές, ευχετήριες, συγχαρητήριες, συλλυπητήριες).
2. Οι επιστολές επαγγελματικού περιεχομένου (π.χ. αιτητικές, συστατικές, διαφημιστικές, εμπορικές).
3. Οι επιστολές που απευθύνονται σε μια συγκεκριμένη Αρχή ή σε ένα συγκεκριμένο πρόσωπο που βρίσκεται σε κάποιο αξίωμα. (ή από μια συγκεκριμένη Αρχή ή από ένα συγκεκριμένο πρόσωπο που βρίσκεται σε κάποιο αξίωμα.)
4. Οι ανοιχτές επιστολές που δημοσιεύονται στον τύπο (π.χ. διαμαρτυρίας, πληροφόρησης, ενημέρωσης).
5. Οι επιστολές που απευθύνονται σε ένα οικείο μας πρόσωπο με σκοπό, όμως, την ανταλλαγή απόψεων πάνω σ’ ένα συγκεκριμένο θέμα.a3d -  a3d -  a3d -  a3d -  a3d

Β. Τα μέρη της επιστολής (Αναλυτικά)

1.       Χωροχρονικό πλαίσιο αναφοράς:
γράφεται στο πάνω δεξιό άκρο και
περιλαμβάνει τον τόπο και το χρόνο κατά τον οποίο γράφεται η επιστολή:
π.χ. Αμμόχωστος, 14 Οκτωβρίου 2004.
Σε περιπτώσεις επιστολής μέσω διαδικτύου γράφεται :
Από : ………………….@ ………………… gr
Προς : ………………….@ …………………fr.
Θέμα : …………………………………………

2. Η προσφώνηση: Αγαπημένη μου μητέρα,
Αγαπητέ Αντρέα,
Μαρία μου,
Αξιότιμε κύριε,
Κύριε Διευθυντή,
Έντιμε κύριε Υπουργέ,
Σεβαστέ Κύριε,

3. Το περιεχόμενο της επιστολής
Πρόλογος:
Aφορμή για τη σύνταξη της επιστολής και στόχος του
επιστολογράφου.
Κύριο Μέρος:
* Έκθεση ενός θέματος, ενός προβλήματος, ενός φαινομένου,
μιας άποψης κτλ.
* Απόδειξη με τη χρήση λογικών επιχειρημάτων, τεκμηρίων.
διαπιστώσεων, παραδειγματικών αναφορών, μαρτυριών.
* Απόκρουση των αντίπαλων επιχειρημάτων (προβολή
αντιρρήσεων, επιφυλάξεων, περιορισμών), που ισχυροποιεί
τη θέση του αποστολέα.
Επίλογος:
Περιεκτική ανακεφαλαίωση κατά την οποία ο επιστολογράφος εκφράζει σκεπτικισμό, συγκρατημένη αισιοδοξία ή καλεί τον /την αποδέκτη της επιστολής: να συμμεριστεί, να κατανοήσει, να ευαισθητοποιηθεί, να ανταποκριθεί έμπρακτα, να αναλάβει πρωτοβουλίες, να κινητοποιήσει φορείς.
4. Η επιφώνηση:
(ανάλογη με την προσφώνηση) Με αγάπη, Με εκτίμηση, Με σεβασμό, Με φιλικούς χαιρετισμούς , Ευχαριστώ για τη φιλοξενία (για επιστολή στον τύπο)
5. Η υπογραφή: Γεώργιος Γεωργίου (επίσημη επιστολή)
Χαριτίνη (φιλική επιστολή)
  • Επικοινωνιακό πλαίσιο φιλικής επιστολής που έχει ως σκοπό την ανταλλαγή απόψεων πάνω σ’ ένα συγκεκριμένο θέμα.

Γνωρίζοντας το δέκτη και αισθανόμενοι οικείοι απέναντί του:

􀂾 Χρησιμοποιούμε ύφος που

o φανερώνει οικειότητα και εμπιστοσύνη

o αναδεικνύει το δέκτη της επιστολής μας σε ξεχωριστό για μας φιλικό πρόσωπο

o δείχνει ότι τον/τη θεωρούμε ως το πιο κατάλληλο άτομο, για να δεχτεί τις

σκέψεις μας

o καλεί το δέκτη να απαντήσει στους προβληματισμούς μας

􀂾 Κάνουμε επίκληση

o κυρίως στο συναίσθημα του δέκτη (π.χ. μέσα από αυτά που μας συνδέουν)

o στο ήθος του πομπού και του δέκτη (κυρίως στα κοινά χαρακτηριστικά μας)

􀂾 Αρχίζουμε την επιστολή αναφερόμενοι

o στο θέμα ή / και στο στόχο μας

o στο γιατί έχουμε επιλέξει αυτό το δέκτη

􀂾 Κλείνουμε την επιστολή

o αναμένοντας τα σχόλια και τις απόψεις του


  • Χρήσιμο λεξιλόγιο για φιλικές επιστολές

􀂾 Εξηγούμε γιατί γράφουμε στο συγκεκριμένο πρόσωπο

Παρευρέθηκα στο Συνέδριο με θέμα… και αυτά που άκουσα με συγκίνησαν / με

ενθουσίασαν / με προβλημάτισαν, γι’ αυτό θα ’θελα να μοιραστώ μαζί σου/σας

κάποιους προβληματισμούς.

􀂾 Επικαλούμαστε με φυσικότητα τους δεσμούς φιλίας που μας ενώνουν

Πόσο θα ’θελα να ήσουν εδώ, για να ανταλλάξουμε τις απόψεις μας στο επίμαχο

θέμα…

Περίμενα πώς και πώς τη στιγμή αυτή, όπου πάνω σε μια κόλλα χαρτί θα

ξεδιπλώσω τις σκέψεις μου σ’ έναν άνθρωπο που είμαι σίγουρος /η πως θα με

καταλάβει.

Σου γράφω γνωρίζοντας πως μπορείς να καταλάβεις τις ανησυχίες μου.

Θυμάμαι τις πολύωρες συζητήσεις μας πάνω στο θέμα …

Θυμάσαι τις πολύωρες συζητήσεις μας πάνω στο θέμα …

􀂾 Επικαλούμαστε με φυσικότητα το ήθος του δέκτη

Σου γράφω, γιατί γνωρίζω πως και συ ανησυχείς/προβληματίζεσαι για το θέμα

αυτό.

Θέλω (θα ’θελα) να μοιραστώ μαζί μ’ ένα πραγματικό/ή φίλο/η κάποιες

σκέψεις.

Εμπιστεύομαι την κρίση σου/την άποψή σου και θα ’ θελα την κριτική σου.

Γνωρίζοντας ότι κι εσύ ανησυχείς για τους ίδιους λόγους…

Γνωρίζοντας τα ανθρωπιστικά σου συναισθήματα…

Γνωρίζοντας το ενδιαφέρον σου για τα θέματα…

Πιστεύοντας ότι διαθέτεις πολλές γνώσεις και εμπειρίες, θέλω να μοιραστώ

μαζί σου τις σκέψεις μου/να ζητήσω τις απόψεις σου.

􀂾 Ανάλογα κάνουμε επίκληση στο ήθος του πομπού

Γνωρίζεις πόσο με προβληματίζει / με ανησυχεί το θέμα...

Ξέρεις πόσο σημαντικό ήταν πάντοτε για μένα να δραστηριοποιούμαι / να

εμπλέκομαι σε συλλογικές δράσεις…

􀂾 Συνδέουμε το ήθος ή τις απόψεις του πομπού με αυτά του δέκτη__

οι αντιρρήσεις σου και οι θέσεις σου στο συγκεκριμένο θέμα μου είναι γνωστές,

επίτρεψέ μου, όμως, να…

Μπορώ, βέβαια, να φανταστώ τις αντιρρήσεις σου για το θέμα…

􀂾 Εκφράζουμε την επιθυμία μας

Αναμένω με αγωνία την απάντησή σου.

Θα με ενδιέφερε πολύ η γνώμη σου.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου