Τρίτη, 22 Νοεμβρίου 2011

Νέα Ελληνική Λογοτεχνία της Α‘ τάξης Γενικού Λυκείου: Οδηγίες για τον τρόπο αξιολόγησής της για το σχολικό έτος 2011-12 - Υπόδειγμα Διαγωνίσματος


4ο Γενικό Λύκειο Χαλκίδας Σχολ. έτος 2011-2012
Νεοελληνική Λογοτεχνία Α’ Λυκείου
Γραπτή δοκιμασία Α’ Τετραμήνου
(Υπόδειγμα με βάση την εγκύκλιο 124679/Γ2//01-11-2011 του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων)
• Κείμενο:
Το 2ο Κεφάλαιο του έργου Η Τιμή και το Χρήμα του Κ. Θεοτόκη (δεν έχει διδαχθεί – θα δοθεί στο Α2 αύριο 14-11-2011)
Απαντάμε σε όλες τις ερωτήσεις

 Ερώτηση κατηγορίας (1α)
Η υπουργική εγκύκλιος αναφέρει:
Οι μαθητές καλούνται:
Σε περίπτωση που το δοσμένο κείμενο είναι αφηγηματικό ή θεατρικό:
(1α) Να διακρίνουν και να περιγράψουν τον κεντρικό λογοτεχνικό χαρακτήρα κάνοντας τις αντίστοιχες παραπομπές στο κείμενο σε σχέση με τον κοινωνικό του ρόλο ως άνδρα ή γυναίκας, τα στερεότυπα που τον περιβάλλουν, τις σχέσεις των φύλων. Να αιτιολογήσουν τα παραπάνω, παραπέμποντας στο ιστορικό, κοινωνικό πλαίσιο στο οποίο εγγράφεται το κείμενο.
Το δοσμένο κείμενο: 2ο Κεφάλαιο του λογοτεχνικού έργου Η Τιμή και το Χρήμα του Κ. Θεοτόκη είναι αφηγηματικό.
  • Ερώτηση κατηγορίας (1α)
  • Ποιος ή ποιοι είναι οι κεντρικοί λογοτεχνικοί χαρακτήρες του κεφαλαίου. Να κάνετε τις αντίστοιχες παραπομπές στο κείμενο σε σχέση με τον κοινωνικό του ρόλο ως άνδρα ή γυναίκας, τα στερεότυπα που τον περιβάλλουν, τις σχέσεις των φύλων. Να αιτιολογήσετε τα παραπάνω, παραπέμποντας στο ιστορικό, κοινωνικό πλαίσιο στο οποίο εγγράφεται το κείμενο.
Μονάδες 25
Ερώτηση κατηγορίας (1β)
Η υπουργική εγκύκλιος αναφέρει:
Οι μαθητές καλούνται:
Σε περίπτωση που το δοσμένο κείμενο είναι αφηγηματικό ή θεατρικό:
(1β) Να εκφέρουν άποψη για το θέμα του κειμένου, συνδέοντάς το με την καθημερινή τους εμπειρία.

  • Ερώτηση κατηγορίας (1β)
  • Το βασικό θέμα (βασική σκηνή) του κεφαλαίου είναι οι διαπραγματεύσεις για τη ζάχαρη μεταξύ της σιορα Επιστήμης και του Αντρέα.
Ένα δεύτερο θέμα (παρουσιάζεται με μια επιμέρους σκηνή) το οποίο εντάσσεται (εγκιβωτίζεται) στα πλαίσια της βασικής σκηνής είναι το ξύπνημα του ερωτικού ενδιαφέροντος Αντρέα για τη Ρήνη και αντίστοιχα της Ρήνης για τον Αντρέα.
Στη σύγχρονη εποχή θα μπορούσε να συμβεί κάτι ανάλογο με την επιμέρους αυτή σκηνή;
Να εξετάσετε μια αστική και μια αγροτική κοινωνία.
Μονάδες 25
Ερώτηση κατηγορίας (2α)
Η υπουργική εγκύκλιος αναφέρει:
Οι μαθητές καλούνται:
(2α) Να αλλάξουν τον αφηγητή της ιστορίας προκειμένου να δοθεί έμφαση στη σημασία της «φωνής» (φωνή ενηλίκου, άνδρα, γυναίκας, νέου, νέας).
  • Ερώτηση κατηγορίας (2α)
  • Να αφηγηθείτε το απόσπασμα
«Καλησπέρα, σιορα Επιστήμη» της είπε μπαίνοντας μέσα. (σ.17) (…)
«Θα σου προσφέρω και μίαν άλλη κουβέντα.» (σ.18)
Από την οπτική γωνία του Αντρέα: Αφηγητής γίνεται ο Αντρέας.
Μονάδες 25
Ερώτηση κατηγορίας (2β)
Η υπουργική εγκύκλιος αναφέρει:
Οι μαθητές καλούνται:

  •  Να συγγράψουν ένα μικρό κείμενο ως «διαφήμιση» ή βιβλιοπαρουσίαση ή κριτική για το κείμενο που θα δοθεί ή να τοποθετηθούν (αν συμφωνούν ή διαφωνούν και γιατί) απέναντι σε κριτική που θα δοθεί.
ή εναλλακτικά
  • (2β) Να ταυτιστούν με κάποιον ήρωα του κειμένου και να γράψουν σελίδες του ημερολογίου του ή επιστολών του.

  • Ερώτηση κατηγορίας (2β)
  • Η Ρήνη το ίδιο βράδυ γράφει στο ημερολόγιό της (100-120 λέξεις)
Μονάδες 25

Οδηγίες για τον τρόπο αξιολόγησης της Νέας Ελληνικής Λογοτεχνίας της Α‘ τάξης Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2011-12

(Εγκύκλιος 124679/Γ2//01-11-2011 του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων)
ΙΙΙ. ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
Δίνονται στους μαθητές δύο θέματα. Το κάθε θέμα περιλαμβάνει ένα ή (αν πρόκειται για ποιήματα) περισσότερα άγνωστα λογοτεχνικά κείμενα, ομοειδή ή ομόθεμα με τις διδακτικές ενότητες που διδάχτηκαν (Τα φύλα στη λογοτεχνία, Παράδοση και μοντερνισμός στη νεοελληνική ποίηση, Θέατρο). Οι μαθητές καλούνται να επιλέξουν το ένα από τα δύο θέματα. Ακριβώς επειδή είναι άγνωστα, είναι σημαντικό να έχουν δυνατότητα επιλογής. Οι «ερωτήσεις» που τα συνοδεύουν είναι παρόμοιες με αυτές που δούλεψαν μέσα στην τάξη και ελέγχουν το βαθμό κατάκτησης των δεξιοτήτων και των γνώσεων που αναφέρονται στη στήλη 5 του Προγράμματος Σπουδών.
Οι μαθητές καλούνται:
Σε περίπτωση που το δοσμένο κείμενο είναι αφηγηματικό ή θεατρικό:
(1α) Να διακρίνουν και να περιγράψουν τον κεντρικό λογοτεχνικό χαρακτήρα κάνοντας τις αντίστοιχες παραπομπές στο κείμενο σε σχέση με τον κοινωνικό του ρόλο ως άνδρα ή γυναίκας, τα στερεότυπα που τον περιβάλλουν, τις σχέσεις των φύλων. Να αιτιολογήσουν τα παραπάνω, παραπέμποντας στο ιστορικό, κοινωνικό πλαίσιο στο οποίο εγγράφεται το κείμενο.
(1β) Να εκφέρουν άποψη για το θέμα του κειμένου, συνδέοντάς το με την καθημερινή τους εμπειρία
ή εναλλακτικά
(1β) Να διατυπώσουν το κεντρικό διακύβευμα-σύγκρουση σε ένα θεατρικό έργο.

Οι ερωτήσεις αυτές βαθμολογούνται με 1α (25) + 1β (25) = 50 μονάδες


(2α) Να μετατρέψουν κομμάτι του θεατρικού κειμένου σε αφηγηματικό λόγο.
ή εναλλακτικά
(2α) Να αλλάξουν τον αφηγητή της ιστορίας προκειμένου να δοθεί έμφαση στη σημασία της «φωνής» (φωνή ενηλίκου, άνδρα, γυναίκας, νέου, νέας).
(2β) Να συγγράψουν ένα μικρό κείμενο ως «διαφήμιση» ή βιβλιοπαρουσίαση ή κριτική για το κείμενο που θα δοθεί ή να τοποθετηθούν (αν συμφωνούν ή διαφωνούν και γιατί) απέναντι σε κριτική που θα δοθεί.
ή εναλλακτικά
(2β) Να ταυτιστούν με κάποιον ήρωα του κειμένου και να γράψουν σελίδες του ημερολογίου του ή επιστολών του.

Τα θέματα αυτά βαθμολογούνται με 2α (25) + 2β (25) = 50 μονάδες

Σε περίπτωση που το θέμα περιλαμβάνει δύο ή τρία ποιήματα, οι μαθητές καλούνται:
(1α) Να αναγνωρίσουν τα χαρακτηριστικά της παραδοσιακής και της μοντέρνας ποίησης και να διακρίνουν τα ποιήματα σε παραδοσιακά και μοντέρνα με βάση αυτά τα χαρακτηριστικά.
(1β) Να τα κατατάξουν σε μια σειρά από το πιο παραδοσιακό ως το πιο υπερρεαλιστικό και, ενδεχομένως, να ανιχνεύσουν το λογοτεχνικό κίνημα στο οποίο εντάσσεται το καθένα.

Οι ερωτήσεις αυτές βαθμολογούνται με 1α (30) + 1β (20) = 50 μονάδες

(2α) Να εντοπίσουν τις πιο «ποιητικές» και τις πιο «καθημερινές» λέξεις στα ποιήματα και να τις τοποθετήσουν σε πίνακα με δύο ή περισσότερες στήλες.
(2β) Να εντοπίσουν τα σύμβολα σε όσα ποιήματα υπάρχουν και να τα κατατάξουν σε κατηγορίες ανάλογα με το είδος τους (αντικείμενα, φυσικά φαινόμενα, εικόνες, ήχοι).
ή εναλλακτικά
(2β) Να εντοπίσουν λυρικά ή δραματικά στοιχεία στα ποιήματα.

Οι ερωτήσεις αυτές βαθμολογούνται με 2α (25) + 2β (25) = 50 μονάδες

Για την αξιολόγηση θα ακολουθήσει ρύθμιση με έκδοση Προεδρικού Διατάγματος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου